Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Thuiszorg en nazorg

Het ziekenhuisverblijf wordt korter en de thuiszorg dus steeds belangrijker.

U spreekt best tijdig af om deze thuiszorg optimaal te laten verlopen. Eventueel hebt u nood aan medisch hulpmateriaal zoals elleboogkrukken.

U kunt hierbij vóór en tijdens uw opname beroep doen op de Sociale Dienst van het ziekenhuis doch ook uw Ziekenfonds heeft ongetwijfeld een dergelijke dienst. Bij deze diensten kunt u terecht voor onder andere: thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, ziekenvervoer, thuisoppas, zorgverblijf (herstelverblijf), uitlenen van verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen.

Sociale Dienst

U kunt rechtstreeks terecht bij de Sociale Dienst (C0) doch u dient hiervoor eerst een volgnummer te nemen aan het onthaal in de hoofdingang: maak uw taalkeuze, kies voor het licht blauwe blokje “Sociale Dienst” en volg de blauwe C pijl. Elke afdeling van het ziekenhuis heeft een maatschappelijk werker waarvan u een bezoek kunt aanvragen via de verpleegkundige. U kunt de Sociale Dienst ook telefonisch contacteren op het nummer 09 224 81 10 of via e-mail.

Thuiszorg van het ziekenfonds en uitleendiensten van medisch hulpmateriaal

Wit-Gele Kruis Gent
Jubileumlaan 17 B-9000 Gent
Tel. 09 235 85 96
Fax 09 235 85 97
www.wgkovl.be

Wit-Gele Kruis Mariakerke
Mariakerkeplein 5
Tel. 09 236 36 37
Fax 09 236 16 79
www.wgkovl.be

Wit-Gele Kruis St-Amandsberg
V. Braeckmanlaan 95
Tel. 09 229 18 81
Fax 09 229 18 93
www.wgkovl.be

Bond Moyson Oost-Vlaanderen – Centrum voor Thuiszorg
Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 333 50 00
Fax 09 333 50 58
bond-moyson.ovl@socmut.be
www.socmut.be

Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen-Zorg regio Gent
Martelaarslaan 17
9000 Gent
Tel. 09 224 77 11
Fax 09 267 54 20
mvl@cm.be
www.cm.be

Regionaal Dienstencentrum Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
Tel. 09 223 19 76
Fax 09 224 11 74
infocomm@libmutov.be
www.libmutov.be

Solidariteit voor het Gezin
Tentoonstellingslaan 76
9000 Gent
Tel. 09 264 18 11
Fax 09 224 40 58
solidariteit@svhg.be
www.solidariteit.be

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Verenigde Natieslaan 1
9000 Gent
Tel. 078 15 93 01
Fax 09 235 64 85
ziekenfonds@securex.be
www.securex-ziekenfonds.be

Ziekenfonds Euromut
F. Rooseveltlaan 44
9000 Gent
Tel. 09 225 93 95
ag.gent@euromut.be
www.euromut.be

Bond Moyson Oost-Vlaanderen MOBI-SHOP
E. Anseeleplein 7
9000 Gent
Tel. 09 265 68 50
Fax 09 265 68 69
mobishop.311.gent@socmut.be

CM Thuiszorgwinkel
Land van Rodelaan 11
9050 Ledeberg
Tel. 09 210 47 90
Fax 09 210 47 99
thuiszorgwinkels.mvl@cm.be
www.cm.be

Partena Onafhankeljk ziekenfonds
Coupure Links 103
9000 Gent
Tel. 09 269 85 00
info@partena-partners.be
www.partena-partners.be

Rode Kruis-Gent
Poolse Winglaan 92
9051 Sint Denijs Westrem
Tel. 09 225 61 79
Fax 09 225 49 93
www.rodekruisgent.be

Onafhankelijk Ziekenfonds
Sint-Pietersplein 60A/1
9000 Gent
Tel. 078 15 30 91
xeriusgent@oz.be
www.oz.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Frans Van Ryhovelaan 172
9000 Gent
Tel. 053 76 99 90 of 0800 94 361
klantendienst@vnz235.be
www.vzn235.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Franklin Rooseveltlaan 91
9000 Gent
Tel. 09 269 54 00
Fax 09 225 82 51
beheerder604@hziv.fgov.be
www.hziv.be