Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Erelonen en onkosten

Bij opname dient u een opnameformulier in te vullen en te ondertekenen.

U kunt reeds vóór uw opname inlichtingen inwinnen over het financieel aspect van uw opname. In de onthaalbrochure die u ter beschikking wordt gesteld bij het bespreken van uw opname is een bijlage ingevoegd dat gegevens bevat over het financieel aspect van uw opname: het voorschot dat u eventueel dient te betalen en de ziekenhuisfactuur. Via de website van het ziekenhuis kunt u berekenen — bij benadering (het is slechts een raming) — hoeveel de opname u zal kosten. U kunt ook steeds bij uw ziekenfonds — de meeste ziekenfondsen geven informatie via hun website (zie hieronder) — inlichtingen inwinnen.

De ziekenhuisfactuur vermeldt benevens een reeks kosten (zoals bijvoorbeeld het remgeld op de verpleegdagprijs, het remgeld op geneesmiddelen, de opleg voor één- of tweepersoonskamer, telefoongebruik, enz.) tevens het ereloon voor de uitgevoerde medische en technische prestaties.

Mijn contractuele verbintenis met het ziekenhuis houdt in dat ik in het ziekenhuis als geconventioneerd geneesheer actief ben d.w.z. dat ik de prijsafspraken die artsen en ziekenfondsen zijn overeengekomen heb onderschreven. Dit betekent dat voor de medische en technische prestaties in het ziekenhuis volgens de officiële tarieven wordt gewerkt: de honoraria worden dus bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Deze tarieven worden zonder supplement toegepast tenzij op een éénpersoonskamer.

Indien u voor een éénpersoonskamer kiest kan u een honorariumsupplement op basis van het ereloon (maximum 100 %) gerekend worden. Zo bedraagt bijvoorbeeld voor een heupprothese het ereloon ten laste van het ziekenfonds (tot 15/09/2005) € 1106,92. In een éénpersoonskamer bedraagt het ereloonsupplement ten laste van de patiënt voor deze ingreep dus maximaal € 1106,92. In geval van een dagopname op een éénpersoonskamer wordt bij een chirurgische ingreep 100 % aangerekend op de honoraria alleen als dit kadert in het chirurgisch dagziekenhuis of vanaf een bepaalde nomenclatuurwaarde. Zo medische noodzaak de opname in een éénpersoonskamer vereist mag er geen kamersupplement gerekend worden.

De erelonen worden door het ziekenhuis geïnd. Een bijkomend ereloon voor de prestaties verricht in het ziekenhuis buiten dat vermeld op de ziekenhuisfactuur mag u niet gevraagd worden. Ook een voorschot op het ereloon mag u niet gevraagd worden.

Indien de zorgenverstrekking bij u het gevolg is van een arbeidsongeval dan dient uw werkgever een verklaring in te vullen en te ondertekenen waaruit blijkt dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat. Deze verklaring omvat gegevens van de wetverzekeraar (de verzekeringsmaatschappij waarbij uw werkgever is aangesloten voor arbeidsongevallen van zijn werknemers) en gegevens over het ongeval (datum, ongevalsreferentienummer). Een speciaal daartoe bestemd formulier kan bekomen worden op de opnamedienst. Het formulier moet er behoorlijk ingevuld en tijdig terug bezorgd worden. Dit laat aan het ziekenhuis toe de erelonen en kosten rechtstreeks met de arbeidongevallenverzekering te regelen.

Ook bij bepaalde private hospitalisatieverzekeringen kunnen de oplegkosten rechtstreeks verrekend worden. De meeste maatschappijen vragen dat u hen vooraf van uw opname verwittigt. Zo kan voor houders van Medi-card (DKV) en Assurcard (Ethias, KBC, AGF, ING Insurance, Fidea, Swisslife, Mercator) na akkoord van de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks met deze maatschappij verrekend worden. Een gelijkaardige mogelijkheid bestaat voor personen aangesloten bij Medi-Assistance.

Mogelijks worden tijdens uw opname en ingreep medische materialen, implantaten of prothesen gebruikt waarvoor u zelf een bijdrage moet betalen. Deze producten worden maar gedeeltelijk terugbetaald of zijn nog niet in de ziekteverzekering opgenomen. In het laatste geval betreft het doorgaans nieuwe technieken die worden gebruikt omdat ze tot een betere behandeling leiden. Het is niet steeds mogelijk dit vooraf te bevestigen vermits de keuze vaak slechts tijdens de ingreep kan gemaakt worden. Vaak worden deze producten wel door de hospitalisatieverzekering terugbetaald, best raadpleegt u hiervoor de afgesloten polis.

Ziekenfondsen

Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Tramstraat 99
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 333 50 00
Fax 09 333 50 58
bond.moyson.ovl@socmut.be
www.socmut.be

Christelijke Mutualiteit
Martelaarslaan 17
9000 Gent
Tel. 09 224 77 11
Fax 09 267 54 20
mvl@cm.be
www.cm.be

Euromut
Franklin Rooseveltlaan 44
9000 Gent
Tel. 09 225 93 95
Fax 09 225 53 01
ag.gent@euromut.be
www.euromut.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Franklin Rooseveltlaan 91
9000 Gent
Tel. 09 269 54 00
Fax 09 225 82 51
beheerder604@caami-hziv.fgov.be
www.hziv.fgov.be

Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
Tel. 09 223 19 76
Fax 09 224 11 74
infocomm@libmutov.be
www.libmutov.be

Onafhankelijk Ziekenfonds
Sint-Pietersplein 60 A/1
9000 Gent
Tel. 078 15 30 +91
Fax 09 261 81 99
xeriusgent@oz.be
www.oz.be

Partena ziekenfonds & partners
Coupure Links 103
9000 Gent
Tel. 09 269 85 00
Fax 09 269 85 48
info@partena-partners.be
www.partena-partners.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Frans Van Ryhovelaan 172
9000 Gent
Tel. 053 76 99 90 of 088 94 361
klantendienst@vnz235.be
www.vnz235.be

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Verenigde Natieslaan 1
9000 Gent
Tel. 078 15 93 01
Fax 09 235 64 85
ziekenfonds@securex.be