Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Informatie voor patiënten

Toestemming voor een behandeling (informed consent)

Er wordt bij u een behandeling (al of niet operatief) of een onderzoek gepland.

De behandeling (zeker als het gaat om een operatieve ingreep) of het onderzoek vergen eventueel een verdoving.

De gevolgen van een voorgestelde behandeling of een voorgesteld onderzoek, het resultaat ervan en de absolute risicoloosheid kunnen door geen enkele arts gegarandeerd worden.

Het is, onder meer, de bedoeling van deze website u in duidelijke en niet-technische taal informatie te geven over de voorgestelde behandeling of het voorgestelde onderzoek.

Graag wijs ik u hier ook op de rechten die u als patiënt hebt.

Ongetwijfeld heb je reeds gehoord van “informed consent“: dit is de toestemming die u dient te geven — na voldoende voorlichting — om de geplande behandeling of het geplande onderzoek te laten uitvoeren. U dient hiertoe een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Als de behandeling of het onderzoek gepland wordt tijdens dagopname is hiervoor eveneens uw akkoord vereist. U dient hiervoor een afzonderlijk toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen: het vormt de basis van uw keuze voor een behandeling of een onderzoek in het dagziekenhuis.

Voor kinderen (en ook voor personen die om één of andere reden niet in staat zijn zelf te beslissen) wordt de toestemming voor een behandeling gevraagd aan de ouders of een wettige vertegenwoordiger (familie, voogd) die een toestemmingsformulier dienen te ondertekenen.

In dringende gevallen zijn uiteraard het verstrekken van informatie en het invullen van een toestemmingsformulier niet mogelijk: deze zijn ondergeschikt aan de toestand van de patiënt die een onmiddellijke behandeling noodzakelijk maakt.