Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Informatie voor patiënten

Richtlijnen na een operatie

Naast algemene richtlijnen die u moet volgen na elke ingreep zijn er ook een aantal specifieke richtlijnen (afhankelijk van de uitgevoerde operatie) die u dient te respecteren.

Algemene richtlijnen na elke operatie

Gebruik de voorgeschreven geneesmiddelen zoals pijnstillers, antibiotica en inspuitingen ter preventie van een veneuze trombose.

U mag geen voertuig (ook geen fiets) besturen in de eerste 24 uur na een ingreep onder verdoving.

Neem de nodige rust, eet en drink geleidelijk (geen alcohol), gebruik enkel de voorgeschreven geneesmiddelen, neem geen belangrijke beslissingen en onderteken geen belangrijke documenten in de eerste 24 uur na een ingreep onder verdoving.

U mag — zo u vroegtijdig het ziekenhuis zou verlaten — de eerste 24 uur na de ingreep niet alleen blijven.

Volg ook goed de voorgestelde raadplegingen voor wondcontrole, verbandwissel en verwijderen van de hechtingen goed op; hetzelfde geldt voor de kinesitherapie die eventueel werd voorgeschreven.

Verwittig zeker uw arts in geval van:

  • Pijn in de borstkas
  • Langdurig braken
  • Kortademigheid
  • Koorts
  • Doorbloed en/of ruikend verband
  • Aanhoudende en toenemende pijn in het geopereerde lidmaatdeel ondanks de voorgeschreven pijnstiller(s)
  • Toodheid van het geopereerde lichaamsdeel
  • Bij blijvende zwelling van het geopereerde lichaamsdeel (ondanks hoogstand) zeker als een gips werd aangelegd
  • Bij gezwollen of pijnlijke of rode kuit (flebitis kan optreden ook al krijgt u spuitjes om dit te voorkomen!)

U kan ook steeds terecht op de dienst Spoedopname van het ziekenhuis (09 224 89 67) of op de Polikliniek voor Orthopedie en Traumatologie (vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur 09 224 85 80).

Richtlijnen na een operatie aan het bovenste lidmaat

Controleer regelmatig temperatuur, kleur, gevoel en beweeglijkheid van je vingers.

Houdt u hand in hoogstand: gebruik hiervoor de draaglus die u kreeg bij ontslag uit het ziekenhuis; leg je hand op een kussen naast je als je slaapt.

Soms krijgt u een meer uitgebreid verband zoals een draagverband bij schouder- of elleboogoperaties.

Zo een gips werd aangelegd dien je hiervoor eveneens een aantal richtlijnen in acht te nemen.

De wonde mag uiteraard niet in contact komen met water.

Richtlijnen na een operatie aan het onderste lidmaat.

Controleer regelmatig temperatuur, kleur, gevoel en beweeglijkheid van je tenen.

Houdt u been in hoogstand; leg je voet op een stoeltje voor je als je zit of op een kussen als je slaapt.

Respecteer het steunverbod zo dit noodzakelijk is en gebruik dan een loopkader of een paar elleboogkrukken om u te verplaatsen.

Maak gebruik van de speciale schoen die in geval van een ingreep aan de voet vaak gedurende enige weken dient gedragen te worden.

Zo een gips werd aangelegd dien je hiervoor eveneens een aantal richtlijnen in acht te nemen.

De wonde mag uiteraard niet in contact komen met water.