Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Informatie voor patiënten

Prothesechirurgie

Sinds geruime tijd behoort het plaatsen van een kunstgewricht (prothese) ter vervanging van een beschadigd natuurlijk gewricht tot het gamma van doeltreffende behandelingsmethoden van gewrichtslijden dat het gevolg is van beschadiging van het gewricht (doorgaans ten gevolge van artrose of artritis). Men noemt deze chirurgische ingreep een artroplastiek.

In de afgelopen 20 jaar verachtvoudigde het aantal geplaatste knieprotheses en verdubbelde het aantal heupprotheses in ons land.

De patiënt is vaak — om begrijpelijke redenen — angstig voor een dergelijke belangrijke operatie.

Meer informatie vindt u op de website Prothesechirurgie.